Page 6 - COMU-DERGI11
P. 6

ÇANAKKALE

     Çanakkale’de

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

 VE ÇANAKKuKtAlaLmEaDlEaNrıİZ ZAFERİ

18Mart Şehitleri Anma         kale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan,   adına TCG Barbaros Fırkateyni’nden
     Günü ve Çanakkale      milletvekili, asker, muharip gaziler,  de 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
Deniz Zaferi’nin 101.         sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğ- Tören, şehitler için bir dakikalık say-
Yılı Çanakkale genelinde       renciler, hazır bulundu.         gı duruşunun ardından İstiklal Mar-
coşkuyla ve heyecanla                             şı’nın okunmasıyla sona erdi.
kutlandı.                 İlk olarak hükümet adına, Milli
                   Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Cum-      CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
   Cumhuriyet Meydanı’nda saat   huriyet Meydanı’ndaki Anafartalar          ÇANAKKALE’DE
08.30’da başlayan törende, Milli Sa- Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk
vunma Bakanı İsmet Yılmaz, Çanak-   Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından,      Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
kale Valisi Hamza Erkal, Çanakkale  Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Gar-    yip Erdoğan, Şehitleri Anma Günü ve
Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğami-  nizon Komutanı Tuğamiral Ahmet      Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101. yılı
ral Ahmet Serdar Gündoğdu, Çanak-   Serdar Gündoğdu ve Çanakkale Bele-    törenlerine katılmak üzere Çanakka-
                   diye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk   le’ye geldi. Sayın Erdoğan’ı, Çanakkale
                   koydu. Bu arada, şehitleri selamlamak  Havaalanı’nda Milli Savunma Bakanı

4 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11