Yabancı Diller Yüksekokulu

Hakkında

14.03.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Hazırlık Eğitimi Bölümü, Modern Diller Bölümü ve Mütercim Tercümanlık Bölümü olmak üzere başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı tüm Fakülte ve Yüksekokullarda Zorunlu Yabancı Dil dersleri ve mesleki İngilizce derslerinin yürütülmesi, üniversite bünyesinde yapılan Yabancı Dil sınavlarının hazırlanması ve uygulanması, Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yüksekokulumuz görev alanını oluşturur. Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi öğretim dili tamamen yabancı dil olan Yabancı Diller Eğitimi bölümlerinde ileri düzey İngilizce, Almanca ve Japonca; öğretim dili kısmen İngilizce olan bölümlerde ise temel düzeyden orta düzeye uzanan bir programdan oluşmaktadır. Hazırlık Eğitim programlarının planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumlu okulumuz, öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulunun temel amacı, öğrencilerimize AB ülkelerinin dil yeterlik tanımı niteliğini taşıyan Common European Language Framework doğrultusunda yeterlik elde etmeleri, hedef dilin iletişimsel işlevlerini başarıyla yerine getirmelerini ve iletişimsel stratejileri kullanabilmeleri için temel dil becerilerini elde etmelerini sağlamaktır.

 

Misyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun misyonu kendisine bağlı Modern Diller, Hazırlık Eğitimi ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak ve Yabancı Dil Hazırlık programına kayıtlı olan ve üniversitemizin çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ortak zorunlu yabancı dil dersi alan öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Yüksekokulumuzun bir diğer misyonu ise, yabancı dil eğitiminde en modern yöntem, teknik ve yaklaşımların kullanıldığı, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin yanında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de olanak sağlayan bir eğitim ortamı yaratmaktır.

Bu amaçları gerçekleştirirken öğrencilerin bilgili, kültürlü, yapıcı, yaratıcı, özgün, yeniliklere açık biçimde yetişmelerini sağlayacak dünya standartlarında eğitim ve öğretim verilmesini hedeflemektedir.


Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu, eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerimizi evrensel düzeyde geçerliliği olan yabancı dil seviyesine ulaştırmak ve akademik çalışmalarını en etkili biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yabancı dil bilgisini sağlamaktır. Benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselmek de yüksekokulumuzun en önemli hedeflerinden biridir.

 

Bölümler:

Modern Diller Bölümü

Hazırlık Eğitimi Bölümü

Mütercim Tercümanlık Bölümü

 

İletişim:

E-posta : yadyo@comu.edu.tr
Telefon : (0286 ) 218 04 29
Faks : (0 286 ) 218 34 09
Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim