Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Hakkında

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 5 adet özel öğrenci yurdu bulunmaktadır. Çan ilçesinin merkeze uzaklığı 65 km olup 1 saat gibi kısa bir sürede merkeze ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca Çan ilçesi içinde de ulaşım problemi yaşanmamaktadır. Yüksekokul binası içerisinde bir adet 500 kişi kapasiteli yemekhane ve 200 kişi kapasiteli kafeterya bulunmaktadır. Yüksekokul içinde bir adet basketbol sahası yer almaktadır. Ayrıca Çan Belediyesine ait futbol sahası da hemen yüksekokulun yanında bulunmaktadır. Böylece öğrencilerimizin spor faaliyetlerine katılma imkanları mevcuttur. Ayrıca Çan MYO bünyesinde bulunan bölümlerin Seramik, Mobilya Dekorasyon, Mekatronik gibi atölyelerinde öğrencilerimizin ilgili bölüm öğrencileri ile birlikte sosyal etkinlik kapsamında çalışmalar yaparak sergileme imkanları da vardır. Böylece öğrencilerimiz sosyalleşmenin yanında güzel sanatlar, mekanik, elektronik konularında bilgi sahibi olur ve atölye ortamında çalışma kültürüne alışırlar.

 

Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrenciler; işyeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, iş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme ve yönetimine hakim; tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen; risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirilmelerini yapabilen; çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış; başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, mesleğin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip hale geleceklerdir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak akademik çalışmaların ve projelerin nitelik ve nicelik yönünden arttırılması ve söz konusu alana katkılar sağlanması İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün başarısını ortaya çıkaracaktır.

Çan ilçesinin sanayi olanaklarının Çanakkale Merkez’e göre yüksek oluşu (Kale Seramik Fabrikaları, Etili Seramik Fabrikası, Pera Seramik Fabrikası ve Termik Santral Çan ilçesindedir, İÇDAŞ A.Ş. Fabrikalarına ise Çanakkale Merkez’e göre daha yakındır.) sanayi odaklı olan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü güçlü kılacaktır. Bölüm öğrenci alımına başlamasıyla ilgili yerel fabrika ve sanayi kuruluşlarında staj ve mezuniyet sonrası istihdam şartlarının Çan yöresinde yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca bölümün temel derslerine ilişkin öğrencilerin çeşitli fabrikalara teknik gezi yapabilme imkanlarının yüksek oluşu da bölümün yöredeki gücünü arttıracaktır.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu bölüm mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm sanayi ve hizmet tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Bölüm mezunları tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansiyeri" olarak görev alabilirler.

 

Misyon

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun misyonu,  teori ile uygulamanın birbirinden 

ayrı düşünülemeyeceği tespitinden hareket ederek, ülkemizin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.

 

Vizyon
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ''…Uluslararası Akademik Topluluklar ile  Sürdürülebilir Etkileşim Sağlayan Dünya Üniversitesi Olmak'' vizyonu doğrultusunda, Yüksekokulumuzun vizyonu, evrensel değerleri kendisine rehber edinerek bölgesine, ülkesine, dünyaya ve bilime katkı sunacak bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

 

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Çan UBYO) Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan Çan Meslek Yüksekokulu (Çan MYO) ile aynı binada faaliyet gösterecek şekilde kurulmuştur. Çan UBYO, Çan MYO’nun sahip olduğu fiziksel imkanları paylaşacaktır. Çan UBYO’ya tahsis edilen bir müdür ofisi, iki adet idari ofis, bir adet toplantı odası ve üç adet öğretim üyesi odası mevcuttur. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü için iki adet 109 metrekarelik ve iki adet 91 metrakarelik olmak üzere toplamda 4 adet sınıf ayrılmıştır. Ayrılan her sınıfta projeksiyon cihazı, taşınabilir bilgisayar ve internet altyapısı bulunmaktadır.

Çan UBYO bünyesinde kullanıma sunulacak 1 adet 50 kişilik bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuarda son sistem bilgisayarlar mevcut olup öğrencilerin bilgisayar kullanmalarını gerektiren dersler ve uygulamalarının bu laboratuarda yapılması planlanmaktadır.

Çan MYO ve Çan UBYO öğrencilerinin ortak olarak kullanımlarına sunulan yaklaşık 150 kişilik çalışma alanı ve çok sayıda kitapla donatılmış bir kütüphane mevcuttur. Ayrıca ÇOMÜ Merkez kütüphanesinde 2000 yılı sonrası basılan 300 adet İş Sağlığı ve Güvenliği kitabı mevcuttur. Bunun yanında; Çan MYO ile ortak kullanıma sunulan kütüphanede İş Sağlığı ve Güvenliği ile doğrudan ilgili olan Tıp, Temel Bilimler, Mühendislik, Hukuk ve İşletme gibi alanları kapsayan çok sayıda kitap yer almaktadır.

 

Bölümler:

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

 

İletişim:

E-posta : cubyo@comu.edu.tr
Telefon : 0286 416 61 88
Faks : 0286 416 06 53
Adres : Tepeköy Mevkii 17400 Çan Çanakkale

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim