Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Hakkında

Okulumuzun kuruluşu Üniversitemiz Senatosunun 22/02/2010 tarih 2/12 sayılı kararı ile önerilmiş ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 03/07/2011 tarih 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla tamamlanmıştır. 

Misyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun misyonu, eğitim verilen tüm alanlarla ilgili olarak literatürün sahip olduğu bilgi birikimini zenginleştirmek ve elde edilen bilgi ve deneyimleri öğrencilerine ve akademik faaliyetlerine yansıtan bir eğitim vermektir.
Vizyon
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun vizyonu, eğitim verilen alanlarla ilgili olarak orta ve uzun vadede ülkemizin bilimsel ve eğitsel gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları gerçekleştirmek, alanıyla ilgili ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmek, diğer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları arasında önde gelen bir konuma sahip olmak ve hem öğrenci hem de akademisyenlerine yaşam boyu öğrenme bağlamında zengin olanaklar sunarak ayrıcalıklı bir eğitim-öğretim, araştırma ortamı oluşturmaktır.

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi içinde bulunan Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasındaki B blok Zemin ve E blok Teras katlarda kendine tahsis edilen alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam 10 adet idari ofis, 1 adet ambar ve 4 adet derslik olmak üzere 700 m2 alanda eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Aynı zamanda Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için 6000 m2 kapalı alan içerisinde, modern olanaklara sahip bir hizmet binası inşaatına 2016 Ekim ayı içerinde başlanacaktır. Uzun vadeli amaç ve hedeflere uygun olarak tasarlanan hizmet binası ile   2017-2018 öğretim yılından itibaren eğitim faaliyetlerine başlanılması planlanmaktadır.

Bölümler:

Bankacılık ve Finans Bölümü

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü

İletişim:

E-posta : bubyo@comu.edu.tr
Telefon : 0 (286) 335 87 38
Faks : 0 (286) 335 88 53
Adres : Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi 17200 Biga/ÇANAKKALE-TÜRKİYE

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim