Yenice Meslek Yüksekokulu

Hakkında

"Çalışan ve üreten, gelişen, girişimci modern ve çağdaş eğitimin adresi, Yenice Meslek Yüksekokulu"

1994–1995 Eğitim-Öğretim yılında iki bölüm ile eğitim öğretim hayatına başlayan Yenice Meslek Yüksekokulu, bugün 10 bölümü 24 öğretim elemanı ve 1600 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken aynı zamanda bölge kalkınmasına çok önemli ve anlamlı katkılar sağlamayı sürdürmektedir.

Değişen dünya şartlarında meslek edinme ve mesleklerini en iyi şekilde uygulayabilmeleri için öğrencilerine daha kaliteli eğitim sunarak onları hayata hazırlamayı amaç edinen Yenice Meslek Yüksekokulu, aynı zamanda düzenlediği etkinlikler ve çalışmalar ile bölgenin bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamaya devam etmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulu (Yenice MYO) olarak, meslek edinme ve değişen dünya şartlarında mesleklerini en iyi şekilde uygulayabilmeleri için öğrencilerine daha kaliteli eğitim sunarak onları hayata hazırlamayı amaç edinmiştir.

Öğrenci odaklı eğitim anlayış ile zaman ve mekandan bağımsız olarak çalışarak kendi alanında yetkin, teknolojik bilgi ve becerileri doğru kullanabilen, yeterli düzeyde kültür birikimine ve iletişim becerisine sahip olan, girişimci, yaratıcı, özgüveni yüksek, mesleki etiğe uygun davranan, mesleki ve teknik alanda ihtiyaç duyulan, evrensel değerleri benimsemiş nitelikli bireyler yetiştirerek istihdama, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişime katkıda bulunmak ve ÇOMÜ' nün dünya üniversitesi olma vizyonuna destek sağlamaktır.

 

Misyon

Zaman ve mekandan bağımsız olarak çalışarak kendi alanında yetkin, teknolojik bilgi ve becerileri doğru kullanabilen, yeterli düzeyde kültür birikimine ve iletişim becerisine sahip olan, girişimci, yaratıcı, özgüveni yüksek, mesleki etiğe uygun davranan, mesleki ve teknik alanda ihtiyaç duyulan, evrensel değerleri benimsemiş nitelikli bireyler yetiştirerek istihdama, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişime katkıda bulunmak ve ÇOMÜ' nün dünya üniversitesi olma vizyonuna destek sağlamaktır.


Vizyon
Mesleki ve teknik eğitim alanında lider, yenilikçi, yaratıcı, gelişime açık, katılımcı, paylaşımcı bireyler yetiştirerek ülkenin nitelikli Meslek Yüksekokulları arasında yer almaktır.

 

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

Sürekli değişen ve gelişen dünya şartlarında, piyasaların kalifiye eleman ihtiyacı artmakta bu durumda Meslek Yüksekokullarının nedenli önemli bir noktada olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun için akademik ve idari kadronun, teknik ve fiziksel olanakların, günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye getirebilmesi için tüm olanaklar kullanılmaktadır. Diğer önemli bir hususta Yenice Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen proje çalışmalarıdır. Doğrudan Faaliyet Desteği, Teknik Destek ve Sosyal Kalkınma ve Mali Desteği olmak üzere Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunulan projeler için destek alınmıştır. Hem bölge kaynaklarının ortaya çıkarılması ve halkın bilinçlendirilmesi hem de öğretim elemanlarımızın gelişimleri ve Yenice Meslek Yüksekokulunun imkanlarının artırılması adına bu tür proje çalışmaları sürdürülmektedir.

 

Yüksekokulda eğitim-öğretime devam edilen ve yeni açılan ve öğrenci alımı yapılacak bölüm / programların geçerliliğinin ve tercih edilir olması, programların devamlılığının sağlanması açısında önemli bir unsurdur. Konaklama sorununun olmayışı, büyümenin bilinçli bir şekilde sürdürülmesi, yerel yönetimler ve çevre ile sağlanan yakın ilişkiler, Yüksekokulun, Yenice ilçesi, komşu ilçe ve yakın çevreden tercih edilmesi açısından da avantaj sağlayıcı bir durumdur.

 

Öğrencilerin nitelikli alanlarda staj uygulamaları yapmaları iş hayatında daha kolay iş bulmalarını sağlamaktadır. Düzenlenen Çalıştay, konferans, seminer ve teknik gezilerle eğitim öğretim faaliyetleri desteklenerek, öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgiler ile aktüel yaşamdaki uygulamaları arasında ilişki kurmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca öğrencileri için sosyal etkinliklere yer verilerek kişisel gelişimlerine katkı sağlanmakta,  tiyatro, toplumsal yaşama yönelik seminerler ve üniversitemiz bünyesinde,  başarılar elde ettiğimiz sportif faaliyetlere de yer verilmektedir.

 

Bölümler:

HUKUK BÖLÜMÜ

Adalet

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

Dış Ticaret

Dış Ticaret (İÖ)

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İşletme Yönetimi

Lojistik

Lojistik (İÖ)

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Pazarlama

Tekstil Teknolojisi

EL SANATLARI BÖLÜMÜ
Mimari Dekoratif Sanatlar
Geleneksel El Sanatları

ORMANCILIK BÖLÜMÜ
Ormancılık ve Orman Ürünleri

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

TASARIM BÖLÜMÜ
Moda Tasarımı

 

İletişim:

E-posta : yenicemyo@comu.edu.tr
Telefon : 0 (286) 474 28 68
Faks : 0 (286) 474 37 15
Adres : Yenice Meslek Yüksekokulu 17550 Yenice / ÇANAKKALE

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim