Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu;  Rektörlüğümüzün Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki (18/01/2013 tarih ve 93130991-101-91-746 sayılı yazı) teklifi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01/03/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif  uygun görülerek kurulmuştur.

26/12/2013 tarihinde teklif edilen programlardan 15/01/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yüksekokulumuz bünyesinde açılması uygun görülen ''Sualtı Teknolojisi ve Mekatronik'' programlarının dışında açılması teklif edilen programlar olup, akademik ve idari yapılanma faaliyetleri devam etmektedir.

 

Misyon

Hedeflediği yüksek eğitim-öğretim kalite standartlarıyla, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, analiz ve sentez yapabilen, çözüm üreten bilinçli bireyler yetiştirmek, alanında nitelikli kalifiye ara eleman ihtiyacını sağlamak ve sektörel bazda ihtiyaç duyulan yeteneklerin kazandırılmasına yönelik yenilikçi ve girişimci eğitim programlarını devam ettirmek.Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma vizyonu ışığında, mesleki anlamda güncel gelişmeleri ve bilimsel yenilikleri takip eden ve bunu kurumsal imaj haline getirmiş, ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikteki nitelikli iş gücünü sağlayan, iletişim, değişim ve gelişime açık, kendini sürekli yenileyen, yürüttüğü çalışmalar ve yetiştirdiği tam donanımlı insan kaynağı ile alanında tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır. 

 

Bölümler:

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

 

İletişim:

E-posta : denizteknolojilerimyo@comu.edu.tr
Telefon : 0 (286) 218 0018 / 5103
Faks : (0286) 213 53 62
Adres : Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu , Terzioğlu Yerleşkesi 17020 ÇANAKKALE, TÜRKİYE

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim