Ziraat Fakültesi

Hakkında

Genç ve dinamik bir kadroya sahip olması

Proje üretme ve yürütme, yürütülen projeleri yayına çevirme konularında iyi derece performansa sahip olması

Akademik personelin çoğunluğunun yurt dışı doktoralı olması dolayısıyla teknolojiyi takip etme ve ülke koşullarına özgün yeni teknikler geliştirme hususunda önemli avantajlar sunmaktadır.

Konusunda uzman, yurtdışında eğitim almış, yabancı dil bilen öğretim elemanlarına sahip olması

Üniversite düzeyinde uluslar arası iletişimi sağlayacak, bilgi transferini çift yönlü

işletecek birimlerin varlığı

Gelişime açık bir fakülte olmamız

Öğretim elemanlarımızın çoğunun yurtdışı üniversiteleri ile kuvvetli ikili ilişkilerinin olması

Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerde bulunabilmesi için öğrenci toplulukları aracılığı ile

imkanlar sağlanması

 

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

Ziraat Fakültesinin Terzioğlu kampüsünde yer alan binası A, B, C, D ve E Bloklarından oluşmaktadır. A ve B Bloklarında öğretim üyesi ofisleriyle, Ziraat Fakültesi Dekanlığı idari ofisleri yer almaktadır.  C Blokta 380 öğrenci kapasiteli amfi, 75 kişilik seminer salonu, D Blokta bölümlere ait araştırma ve uygulama laboratuvarları ile zemin katta öğrenci kantini yer almaktadır. E Blok üst katta öğretim elemanları ofisleri ve 22 adet derslik bulunmaktadır. C Bloğun altında yer alan bodrum katta ise, kalorifer dairesi, bölümlere ait depolar, soğuk hava depoları ve iklim odaları teçhiz edilmiştir. Ayrıca nematoloji laboratuvarı da bu kata yerleştirilmiştir. Zemin katta da Pestisit Kalıntı Laboratuvarı kurulumu için altyapı çalışmaları başlamıştır.

Dardanos Yerleşkesinde bulunan, Dardanos Araştırma ve Uygulama biriminde, keson kuyudan sağlanan basınçlı sulama sistemiyle 160 da’lık alanda bitkisel üretimle ilgili araştırmalar sürdürülmektedir. Yine Dardanos yerleşkesi karşısında bulunan 24.150 m2' lik arazi Fakültemize tahsis esilmiş olup, Bölüm Başkanlıklarının kullanımı için bölüştürülmüştür.

Sarıcaeli Köyü sınırları içerisinde yer alan Teknolojik ve Tarımsal Araştırma Merkezi (TETAM)’da Zootekni Bölümünün araştırma geliştirme çalışmaları için iki adet keçi ağılı ve bağlı birimleriyle, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünün Makina parkı bulunmaktadır. Aynı birimde 160 da mera alanı ve 40 da tarla, hayvansal üretim çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

 

Bölümler:

 

İletişim:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Terzioğlu Yerleşkesi

Ziraat Fakültesi

Tel: 0 286 218 05 44

FAx:0 286 218 05 45

Web: http://ziraat.comu.edu.tr

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim