Ziraat Fakültesi

Akademik Kadro

Akademik kadro: http://bahce.comu.edu.tr/sayfa/13/akademik-kadro

Bitki Koruma Akademik Kadro Entomoloji:http://bitkikoruma.comu.edu.tr/ksayfalar/sayfa/22/50/entomoloji

Bitki Koruma akademik Kadro Fitopatoloji:http://bitkikoruma.comu.edu.tr/ksayfalar/sayfa/22/51/fitopatoloji

Tarım Ekonomisi Bölümü Akademik Kadro:http://teb.comu.edu.tr/sayfa/15/akademik-kadro

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Akademik kadro:http://tarmak.comu.edu.tr/sayfa/22/akademik-personel

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Akademik kadro:http://tbt.comu.edu.tr/sayfa/19/akademik-personel

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Akademik kadro:http://tys.ziraat.comu.edu.tr/akademik-kadro.html

Tarla Bitkileri Bölümü Akademik kadro:http://tarla.comu.edu.tr/ksayfalar/sayfa/25/59/akademik-personel

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Akademik Kadro:http://toprak.comu.edu.tr/ksayfalar/sayfa/22/51/akademik-kadro

Zootekni Bölümü Akademik Kadro:http://zootekni.comu.edu.tr/sayfa/30/akademik-personel

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim