Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi : http://tip.comu.edu.tr/temel-tip-bilimleri/anatomi.html

Biyofizik: http://tip.comu.edu.tr/temel-tip-bilimleri/biyofizik.html

Biyoistatistik: http://tip.comu.edu.tr/temel-tip-bilimleri/biyoistatistik.html

Deontoloji ve Tıp Tarihi: http://tip.comu.edu.tr/temel-tip-bilimleri/deontoloji-ve-tip-tarihi.html

Fizyoloji: http://tip.comu.edu.tr/temel-tip-bilimleri/fizyoloji.html

Histoloji ve Embriyoloji: http://tip.comu.edu.tr/temel-tip-bilimleri/histoloji-ve-embriyoloji.html

Tıbbi Biyokimya: http://tip.comu.edu.tr/temel-tip-bilimleri/tibbi-biyokimya.html

Tıbbi Biyoloji: http://tip.comu.edu.tr/temel-tip-bilimleri/tibbi-biyoloji.html

Tıp Eğitimi: http://tip.comu.edu.tr/temel-tip-bilimleri/tip-egitimi.html

Tıbbi Mikrobiyoloji: http://tip.comu.edu.tr/temel-tip-bilimleri/tibbi-mikrobiyoloji.html

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/acil-tip.html

Adli Tıp: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/adli-tip.html

Aile Hekimliği: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/aile-hekimligi.html

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari.html

Deri ve Zührevi Hastalıklar: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/deri-ve-zuhrevi-hastaliklar.html

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/enfeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji.html

Farmakoloji: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/farmakoloji.html

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon.html

Göğüs Hastalıkları: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/gogus-hastaliklari.html

Halk Sağlığı: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/halk-sagligi.html

İç Hastalıkları: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/ic-hastaliklari.html

Kardiyoloji: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/kardiyoloji.html

Nöroloji: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/noroloji.html

Nükleer Tıp: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/nukleer-tip.html

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/ruh-sagligi-ve-hastaliklari.html

Radyoloji: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/radyoloji.html

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/sualti-hekimligi-ve-hiperbarik-tip.html

Tıbbi Genetik: http://tip.comu.edu.tr/dahili-tip-bilimleri/tibbi-genetik.html

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/anesteziyoloji-ve-reanimasyon.html

Beyin ve Sinir Cerrahisi: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/beyin-ve-sinir-cerrahisi.html

Çocuk Cerrahisi: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/cocuk-cerrahisi.html

Genel Cerrahi: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/genel-cerrahi.html

Göğüs Cerrahisi: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/gogus-cerrahisi.html

Göz Hastalıkları: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/goz-hastaliklari.html

Kadın Hastalıkları ve Doğum: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/kadin-hastaliklari-ve-dogum.html

Kalp ve Damar Cerrahisi: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/kalp-ve-damar-cerrahisi.html

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/kulak-burun-bogaz-hastaliklari.html

Ortopedi ve Travmatoloji: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/ortopedi-ve-travmatoloji.html

Tıbbi Patoloji: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/tibbi-patoloji.html

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/plastik-rekonstruktif-ve-estetik-cerrahi.html

Üroloji: http://tip.comu.edu.tr/cerrahi-tip-bilimleri/uroloji.html

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim