Siyasal Bilgiler Fakültesi

Hakkında

Çanakkale merkezinde ve Üniversite ana yerleşkesinde bulunmakla öğrenciler, daha uygun kütüphane ve iletişim imkânlarına ulaşabilecekler, halen Çanakkale merkez ve merkezdeki yerleşkelerde yoğunlaşmış bulunan bütün sosyal ve akademik faaliyetlere (konferans, sempozyum, kültürel etkinlikler vb.) katılabilecekler, üniversitenin diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrencileri ile yani değişik branşlardaki öğrencileri ile doğrudan iletişim kurabileceklerdir.

-Okulumuzun Üniversitemiz merkez kampüsünde olması

-Kampüs içindeki Kütüphanemizin ülkemizin sayılı kütüphanelerinden biri olması

-Kampüste bulunan Güzel Sanatlar Fakültesine ait tiyatro salonundaki sanatsal etkinliklere katılabilme imkanı

-Çanakkale ve çevresinin tarihi özellikleri, boğazı ve doğal güzellikleri

- Kampüsümüzün ve okulumuzun eşsiz coğrafi  konumu

-Bölgenin büyük şehirlerine ulaşım kolaylığı, havayolu  ile ulaşım imkanı

 

Misyon

Siyasal Bilgiler Fakültesi, evrensel değerler perspektifinde, bilim, kültür ve sanat birikiminden yararlanarak, ülkenin geleceği için mesleki bilgi ve becerilerini ülke kalkınması yönünde kullanan, düşünen, toplumsal problemlere duyarlı, örf ve adetlerine saygılı, iletişim becerileri olan öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.


Vizyon

Siyasal Bilgiler Fakültesinin vizyonu ise bölge ve ülke kalkınması için sosyo-ekonomik ve diğer atılımları yapacak şekilde çalışmalar ve projeler geliştirmek, küresel rekabet ortamında kamu, özel sektör ve STK ‘ların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikleri taşıyan, stratejik karar alma becerisine sahip olan, sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerde verimliliği sağlamayı ilke edinen donanımlı bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası firma ve kuruluşlarla işbirliği yapmak koşuluyla bilim dünyasının nitelikli bir üyesi olarak katkılar sunan bir fakülte olmaktır.

 

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

Bilgisayar Laboratuarı, (70 kişilik)

Konferans Salonu, (60 kişilik)

Kantin-Kafeterya

Kampus içinde Yemekhane,

Kampus içinde Merkezi Kütüphane,

Kampus içinde Tiyatro Salonu,

Kampüs içinde Laboratuarlar,

Kampus içinde Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi

 

Bölümler:

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • İktisat Bölümü
 • İşletme Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Ekonometri Bölümü
 • Maliye Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Sosyal Hizmet Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 

İletişim:

Telefon:  0286 218 37 37

Faks:       0286 218 38 07

E-Posta:  sbf@comu.edu.tr

Web:       http://sbf.comu.edu.tr/

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim