Mühendislik Fakültesi

Hakkında

Fakültemiz, mühendislik eğitiminde üst düzeye erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda yüksek standartlara sahip olmayı amaçlamaktadır. Fakültemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adıyla, 1995-1996 akademik yılında Bilgisayar Mühendisliği ile başladığı eğitim-öğretimine Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Bölümleri ile Terzioğlu Yerleşkesindeki binasında devam etmektedir. 2012 yılında Fakültemizin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Lisans düzeyindeki mühendislik öğreniminin yanı sıra, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi de yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri de açılmış olup, henüz öğrenci alımı yapılmamıştır. Fakültemiz bünyesinde öğrenci alımı olmayan bölümlerin akademik yapılanmalarının, önümüzdeki dönemlerde tamamlanarak eğitim-öğretime başlanması hedeflenmektedir. Fakültemiz, kurulduğu tarihten bu yana geçen kısa sürede araştırma laboratuarları ve eğitim altyapısını güçlendirmek için büyük çaba göstermekte ve bu çerçevede, teknolojik imkanlarla donatılmış sınıflar, laboratuar ve bilgisayar salonları ile donatılmaktadır. Fakültemiz, öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda kabul gören mühendislik görevlerini yüklenmek üzere hazırlamayı kendisine görev saymaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için, öğrencilerine eğitim-öğretim, fiziksel alt yapı, laboratuar ve bilgisayar donanımı ile sosyal olanaklarını artırıcı çalışmalar yürütmektedir. 
Fakültemizin akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası burslar ve proje desteklerini kazanmakta, çok sayıda ortak proje yürütmektedir. Fakültemizin akademik kadrosu öğretim üyeleri çeşitli firma ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti de vermektedir. 

Eğitimin kalitesini daima yükseltmek amacında olan Fakültemiz, Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çalışmalarını sürekli karşılamayı temel ilke edinmiştir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı birçok bölümümüzde uygulamaya geçilmiş olup 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle Çevre Mühendisliği Bölümünde % 100 İngilizce eğitime başlanmıştır.


Mühendislik Fakültesi yönetimi, öğrencilerine gerekli alt yapı, laboratuar ve bilgisayar donanımı ile sosyal olanakları hazırlamak üzere güç sarf ederek hayat boyu öğrenmeyi ve yaşamayı kolaylaştırmaya çalışır. 


Kendini sürekli geliştiren, bağımsız karar verebilen, akademik ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, özgüveni yüksek, etik ve ahlak sahibi, yetkin, başarılı, üretim ve hizmet sektörü için bilgi ve teknoloji üreten mühendisler yetiştiren ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi, yüksek doluluk oranıyla öğrencilerin tercihinde de üst sıralarda yer aldığını göstermiştir.
Öğrencilerimiz ERASMUS Programı kapsamında Avrupa ülkelerindeki üniversitelerden ders alıp kredi transferi konusunda teşvik edilmektedir. Programdaki derslerimiz çağın ihtiyaçlarına göre güncellenmekte olup öğretim üyelerinin alanlarına ve sürekli gelişen teknolojiye paralel dersler açmaları sağlanmaktadır.


Çanakkale'deki sanayi kuruluşları ile yapılan işbirliği (staj, proje, tez, laboratuvar) ve sağlanan burs imkanları öğrencilerin hedefe daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası projenin Fakültemizde yürütülmesi, bilgi ve tecrübenin öğrencilere aktarılmasına yardımcı olmaktadır.

 

MİSYONUMUZ
 
Fakültemiz, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Bölümleriyle öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
 
VİZYONUMUZ
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin temel vizyonları doğrultusunda, nitelikli eğitim gerçekleştiren, uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile topluma katkı sağlayan mensubu ve öğrencisi olmaktan onur duyulan bir fakülte olmaktır.

 

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

Mühendislik Fakültesi Şubat 2008’den bu yana kendi binasında hizmet vermektedir. Fakültemiz 126 ofis, 1 fakülte toplantı salonu, 3 bölüm  toplantı salonu, 2 bölüm kütüphanesi, 4 bölüm seminer salonu,  5 adet yüksek lisans  dersliği, 33 derslik, 52 laboratuar, 4 bilgisayar laboratuarı, 1 Fakülte arşivi, 2 bölüm arşivi, 1 Deprem istasyonu, 1 Yer Bilimleri Müzesi, 5 topluluk odası, 2 depo, 1 fotokopi odası, 1 teknik hizmet odası  ve 1 teknik servis odası barındırmaktadır.

Fakültemiz öğrenci kulüplerinin kurulmasını teşvik etmekte olup şu an fakültemizde 6 adet öğrenci kulübü mevcuttur. Bunlar Bilişim Topluluğu, Çevre Topluluğu, Geomatik Topluluğu, Gıda Topluluğu, Jeoloji Topluluğu ve Jeofizik Topluluğu olup kendi çalışma odalarında faaliyet göstermektedirler.

 

Bölümler:

Mühendislik Fakültesinde toplam 14 bölüm bulunmaktadır. Ancak halihazırda sadece 7 bölümde eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Öğrenci alımı yapılan bu bölümlerimiz:

  • Bilgisayar Mühendisliği (İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı)
  • Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce) (Zorunlu Bağlı Hazırlık Sınıfı)
  • Geomatik Mühendisliği
  • Geomatik Mühendisliği (II. Öğretim)
  • Gıda Mühendisliği (İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı)
  • İnşaat Mühendisliği
  • Jeoloji Mühendisliği
  • Maden Mühendisliği

 

İletişim:

Web Adresi: http://muhendislik.comu.edu.tr/

Posta: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Terzioğlu Kampüsü, 17100, Çanakkale

E-posta: mf@comu.edu.tr

Tel: 0 286 2180540    Faks: 0 286 2180541

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim