Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Hakkında

 • Tasarım ve Planlama disiplininde yer alan bölümlerin aynı fakülte çatısı altında yer alması,
 • Güçlü akademik kadrosuyla 2007 yılından itibaren Peyzaj Mimarlığı bölümünde eğitim-öğretime devam ediyor olması,
 • Mezun öğrencilerin iş olanaklarının fazlalığı,
 • Kentin kültürel, sanatsal, tarihi ve doğal zenginlikleri ve buna bağlı planlama ve tasarım çalışma alanlarının çeşitliliği,
 • Tasarım ve Planlama disiplininde yer alan bölümlerin aynı fakülte çatısı altında yer alması,
 • Kentin kültürel, sanatsal, tarihi ve doğal zenginlikleri ve buna bağlı planlama ve tasarım çalışma alanlarının çeşitliliği.

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarda lider ve etkin konumda olmak, yenilikçi, yaratıcı ve paylaşımcı kadrosu ile kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen planlamacı ve tasarımcılar yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini geliştirebilen peyzaj mimarı, mimar, kent plancısı, iç mimar ve endüstri ürünleri tasarımcısı ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde mimarlık, planlama ve tasarım bilimlerindeki araştırmaları ile ulusal imar ve kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik önder, yenilikçi kadroları oluşturmak, desteklemek, gerekli altyapıyı sağlamak ve sürdürmektir.

 

Vizyon

 • Fakülte olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde mekan tasarlama, bilim, teknoloji ve sanat ağırlıklı önder çalışmaların odağı olmak,
 • "Dünya kenti Çanakkale” vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; bu konuda ulusal ve uluslararası alanlardaki tercihlerde önlerde yer almak,
 • Öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti yüksek olmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde planlama ve tasarım bilimlerindeki araştırmaları ile ulusal imar ve kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik önder, yenilikçi kadroları oluşturmak, desteklemek, gerekli altyapıyı sağlamak ve sürdürmek,
 • Mekan tasarımına, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, bu araştırmaları yapacak kadroları oluşturmak,
 • Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı, kaliteli çalışma hayatı oluşturmak,
 • Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyetini sağlamak,
 • Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir fakülte olmak,
 • Geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini geliştirebilen planlamacı ve tasarımcılar ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar
 

 • Bilgisayar Destekli Tasarım Stüdyosu (1 Adet):  25 adet masaüstü bilgisayardan oluşmaktadır. Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Tasarım dersleri kapsamında kullanılmaktadır.
 • Tasarım Stüdyosu (2 Adet): 40 + 20 çizim masası bulunan tasarım stüdyolarında tasarım, proje ve teknik  dersler gerçekleştirilmektedir.
 • Teorik Derslik (2 Adet): Teorik dersler kapsamında kullanılmaktadır.
 • Öğrenci Kantini (1 Adet): Öğrencilerin yeme-içme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir adet fakülte kantini bulunmaktadır.
 • Peyzaj Topluluğu: Üniversitemiz bünyesinde öğrenci topluluğu olarak sosyal ve mesleki etkinlikler gerçekleştiren bir topluluktur.
 • TMMOB PMO Genç (Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonu): TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın sosyal ve mesleki etkinlikler gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrenci üye komisyonudur.

 

Bölümler:

 • Mimarlık
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Şehir ve Bölge Planlama

İletişim:

Telefon: 0 286 218 32 72

Fax: 0 286 218 05 34

E- Posta: mtf@comu.edu.tr

İnternet Adresi: mtf.comu.edu.tr

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim