İletişim Fakültesi

İletişim Bilgileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dekanlığı

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Binası 2. Kat

Tel: 0286 218 06 00

Fax: 0286 218 06 11

e-posta: iletisim@comu.edu.tr

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim