İletişim Fakültesi

Hakkında

Yenilikçi ve katılımcı,

Görsel, işitsel algılama ve ifade becerisi yüksek ve sanatsal ilgilere sahip,

Empati ve öğrenmeye açık,

Öğrenmeyi öğrenen,

Toplumsal ilişkileri güçlü,

İleri teknolojilerde etkin,

Yabancı dil bilgisi yeterli,

Yaratıcı ve yarattıklarını ilgi çekici biçimde sunabilen,

Toplumsal konularda temel bilgilere sahip,

Özgüveni olan, rahat ve girişken,

Mesleğin gerektirdiği yeni donanımları, yazılımları, ortamları kullanabilen,

Yeni medya teknolojileri konusunda bilgi sahibi olan,

Meslek ahlâkına sahip mezunlar yetiştirmektir.

 

Misyon

Misyonumuz; iletişim becerilerine sahip, bu becerilerini farklı mecralara taşıyabilen, meslekî uygulamalarda kamu yararını gözeten, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, araştıran, sorgulayan, dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilecek iletişimciler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir fakülte olmaktır.


Vizyon

Vizyonumuz, ifade özgürlüğünün kullanımıyla doğrudan ilgili olan bir Fakülte olarak öğrencilerini iş ahlâkı ve medya etiği konularında da duyarlı hale getirmeyi hedef alan, sektörün gerektirdiği teknolojik gelişimi takip eden, yeni gelişmeler ışığında verdiği eğitimin içeriğini sürekli güncelleyen ve Türkiye'deki benzerleri içerisinde öne çıkan ve tercih edilen bir Fakülte olmaktır.
 

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

Çekim stüdyosu

Kurgu stüdyosu

Kampüs FM 94.0

 

Bölümler:

Radyo-Sinema ve Televizyon Bölümü

Gazetecilik

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Reklamcılık

Yeni Medya

İletişim Bilimleri 

 

İletişim:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dekanlığı

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Binası 2. Kat

Tel: 0286 218 06 00

Fax: 0286 218 06 11

e-posta: iletisim@comu.edu.tr

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim