İlahiyat Fakültesi

Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çanakkale Şehitleri yerleşkesi adı altında Şekerpınar mevkiinde bulunur. Türkiye’deki diğer İlahiyat fakültelerine kıyasla oldukça geniş bir alana inşa edildiğinden Türkiye’nin en büyük İlahiyat Fakültesi lakabıyla bilinir.

Fakülte, normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere iki ayrı zaman diliminde Arapça hazırlık, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.  Alanında uzman Arap ve Türk hocalardan oluşan donanımlı kadrosuyla Arapça Hazırlık sınıflarında eğitim dili  %100 Arapça olup Arapça öğretiminde oldukça iddialıdır. 

 

Misyon

Fakültemiz, 1992 yılında kurulmuştur. Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri şeklinde dört bölümden oluşmaktadır. İlk mezunlarını 1999–2000 öğretim yılında veren Fakültemizde; lisans, yüksek lisans ve doktora öğretimi yapılmaktadır. Bu programlarda, başta İslam dini olmak üzere, çeşitli dinler bilimsel yöntemlerle incelenmektedir.

Temel görevimiz;

1. İslam İlahiyatı alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde nitelikli eğitim vermek,

2. İslam’ı, temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan ilahiyatçılar yetiştirmek,

3. Dini ve ahlaki alanda ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu konularda çözümler üretmek,

4. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden millî, dinî, ahlâkî ve tarihî değerlerimizi koruyup geliştirmektir.


Vizyon

1. Fakülte yönetiminde tüm unsurlarla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek,

2. İslâmî değerleri, asrımızın ve toplumumuzun ihtiyaç ve anlayışına uygun bir tarzda ve akademik ölçütler çerçevesinde ele alan uzmanlar yetiştirmek,

3. Ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak.

 

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

 • Fiziki Mekânlar ve Ayırt Edici Özellikleri:

 

 1. Tacettin Aslan Camii:

Çanakkale’nin en görkemlisi sayılanTacettin Aslan Uygulama Camiinde öğretim elemanlarıtarafından Cuma günleri halka yönelik vaazlar verilir. Ramazan ayında teravih namazları kıldırılır. Öğrenciler ise namaz kıldırma, müezzinlik yapma ve hutbe okuma gibi mesleki uygulamalar yaparlar.

 1. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi:

Daha çok İlahiyat alanında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının istifadesine sunulan kitaplar içerir.

 1. Amfi Salonu:

Üniversite ve üniversite dışından davet edilen konuk akademisyenler tarafından sunulan seminerler ve konferanslar gibi kültürel etkinliklerde kullanılır.

 1. Toplantı Salonları:

Fakülte ve bölümler tarafından düzenlenen akademik ve kültürel toplantılara tahsis edilir.

 1. Fikir Şöleni Salonu:

Cuma Namazı sonrası think-tank toplantıları yapılır.

 1. Spor Salonu:

Spor faaliyetleri hizmetine sunulur. 

 1. Bilgisayar odası:

 40 adet bilgisayarla öğrencilerin hizmetindedir.

 1. Kitabevi:

Fakülte bünyesi içerisinde kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarının teminini amaçlar.

 1. Kantin:

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının teneffüs aralarında dinlenmelerini sağlar. Aynı zamanda çay, kahve ve gıda maddeleri türünden ihtiyaçları karşılar. 

 1. Yemekhane:

Öğrencilere, öğretim elemanlarına ve diğer çalışanlara öğle ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek servisi yapar.

 

Bölümler:

Temel islam bilimleri bölümü

Felsefe ve din bilimleri bölümü

İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi bölümü

İslam tarihi ve sanatları bölümü

 

 

İletişim:

E-posta :

ilahiyat@comu.edu.tr

Telefon :

0286 218 00 18

Telefon 2 :

Öğrenci İşleri Dahili Numaralar: 6075 - 6079 - 608

Faks :

0286 218 05 38

Adres :

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi Merkez / Çanakkale

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim