Güzel Sanatlar Fakültesi

İletişim Bilgileri

Telefon : 0 286 218 05 35

Faks : 0 286 218 05 36

E-posta : gsf@comu.edu.tr

İnternet Sitesi : http://gsf.comu.edu.tr/

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim