Fen-Edebiyat Fakültesi

Hakkında

Fakültemizin amacı, öğrencilere mesleki bilgi vermek ve sosyal yönlerinin gelişmesine olanak hazırlayarak bağımsız düşünebilen, araştırma yapabilen ve doğru karar verebilen, yaratıcı düşünceye sahip çağdaş bir vatandaş olarak onları topluma kazandırmaktır.

Fakültemiz 1993-1994 eğitim-öğretim yılında tek bölümle (Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü) öğretime başlamıştır. 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni bölümler kurulmuş ve 1997 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarının bölüm haline dönüşmesiyle bölüm sayısı 10'a, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Doğu Dilleri ve Edebiyatları ve Psikoloji Bölümlerinin de açılmasıyla 15’e yükselmiştir. Fakültemizde halen 13 örgün, 7 ikinci öğretim olmak üzere 20 ayrı programda eğitim-öğretim verilmektedir. 2008 yılından itibaren Fakültemizde Çift Dal ve Yan Dal uygulaması başlatılmış ve öğrencilere birden fazla programdan eğitim alma olanağı tanınmıştır.


Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan binasında 21'i teknik donanıma sahip olmak üzere 41 derslik, 3 bilgisayar laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Moleküler biyoloji ve Genetik, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerine ait araştırma ve öğrenci laboratuvarları ile Sanat Tarihi Bölüm kütüphanesi, Herbaryum Araştırma Merkezi, Türk-Avustralya Kültür Merkezi ve yerleşke dışında Ulupınar Astrofizik Gözlemevi yer almaktadır.

Ayrıca Fakülte binası içinde personel dinlenme salonu, kantin, masa tenisi ile yerleşke alanında bilimsel ve sosyal aktiviteler için kullanılan Bilgi Merkezi, Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi ve Troia Kültür Merkezi bulunmaktadır.

 

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

Fakültemiz toplam alanı 14.700 metrekare toplam alana sahip iken 2010 yılında 700 metrekarelik ek deslik bloğu inşaatının da tamamlanmasıyla toplam alanı 15.400 metrekare olmuştur. Fakültemiz binası idari katlar, laboratuvarlar ve dersliklerden oluşmaktadır. İdari katlar bloğunun zemin katında Dekanlığımıza ait bürolar ve öğretim elemanları odaları bulunmaktadır.

İdari katlar bloğunun zemin katında ayniyat saymanlığı öğrenci işleri, muhasebe birimi, fotokopi odası ve zemin katın devamında Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, 1. kat Dekanlık idari büroları ve devamında Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya ve Biyoloji Bölümleri, 2. katta Dekanlık bölümünde personel dinlenme salonu, arşiv odası, ÖTK odası, AÇASAM (Atatürk ve Çanakkale Savaşları araştırma Merkezi), okutman odaları, dekanlık toplantı salonu ve devamında Matematik ve  Kimya Bölümleri, 3. katta Arkeoloji, Sanat Tarihi, Fizik ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümleri bulunmaktadır.

 

Fakültemiz İdari Katlar bloğundan laboratuvar ve dersliklere geçiş sağlanmıştır. Ayrıca yeni yapılan ek derslik bloğundaki derslik ve laboratuvarlara da öğretim elemanları odalarının bulunduğu koridorlardan geçiş imkanı sağlanmıştır. Sınıfların bulunduğu A Blok zemin katında 275 m2 alana sahip bir öğrenci kantini hizmet sunmaktadır.  A Blokta  27 adet derslik mevcut olup, bunların 15 adeti görsel sınıf (104-105-107-110-204-205-206-207-208-302-304-305-306-308-310) ve 2 adeti de akıllı sınıf (004 ve 108) olarak öğrencilerimize hizmet vermektedir. Yeni derslik bloğumuzda (B Blok) ise 12 adet derslik mevcut olup, bunların 10 adeti görsel sınıf (113-114-115-213-214-215-313-314-315-316) olarak öğrencilerimize hizmet vermektedir. Ayrıca derslik bloğunda personel ve öğrencilerimizin sportif aktivitelerine katkı sağlamak amacıyla 3 adet tenis masası bulunmaktadır.

Fakültemiz Laboratuvarlarının bulunduğu L Blok zemin katında, öğrencilerin bilgisayar derslerini yürüttükleri toplam 150 kişilik öğrenci kapasitesine sahip 3 adet bilgisayar laboratuvarları (L-001, L-002, L-009) bulunmaktadır. 

 

Bölümler: http://fef.comu.edu.tr/ 

 

İletişim Bilgileri

Adres: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Terzioğlu Kampüsü-ÇANAKKALE

Telefon: 0 286 218 05 33 – 1648     

              0 286 218 05 33        

İnternet Sitesi: http://fef.comu.edu.tr

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim