Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

Hakkında

Üniversitemiz ve çevresinde öğrenciler için pek çok sosyal ve kültürel imkan mevcuttur. Üniversitenin Ana Kampüsünde Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) bulunmakta olup bu bina içinde her gün 3000 kişiye hizmet verilmektedir. Kampüs içinde yer alan her Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksekokulu’na ait kantinler mevcuttur. Ayrıca, Kampüse yakın büyük alışveriş merkezlerinde ve şehir merkezinde özel lokanta mevcuttur. Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin önemli bir kısmı yerleşkelerimizin yakınında bulunan Kredi ve yurtlar Kurumuna bağlı yurt binaları bulunmakta, bu imkandan yararlanamayan öğrencilerimiz için Milli Eğitim Bakanlığı gözetimindeki yurtlar ile Çanakkale özel Öğrenci Yurtları Derneği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren çok sayıda özel öğrenci yurdu hizmet vermektedir. Üniversite kampüsündeki ilk öğrenci yurdu olma özelliğini taşıyan Özel Ardes Yurdu, Terzioğlu Yerleşkesindeki 600 kişi kapasiteli binasıyla kız ve erkek öğrencilere hizmet vermektedir. Terzioğlu Yerleşkesi 1100 kişilik seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu, Açık Basketbol Sahası, Anafartalar Yerleşkesinde bulunan 400 kişi seyirci kapasiteli spor salonu, 2 adet çok amaçlı açık spor sahası ve Tenis kortu bulunmaktadır. Terzioğlu ve Anafartalar Kampüsü alanı içerisindeki basketbol, voleybol ve tenis sahası vardır. ÇOMÜ Tıp Fakültesi üniversitemizin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine birinci basamak sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Misyon

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültemizin Temel Misyonu, ulusal ve uluslararası denizlerde ve iç sulardaki kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası “araştırma” yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun ilgili kesimlerine “eğitim ve öğretim amaçlı hizmetler” sunmaktır.

Bu kapsamda Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim – öğretim ve bilimsel araştırma yapmak fakültemizin temel görevidir. Bu görev doğrultusunda sunulan eğitim ve öğretim faaliyetleri sonucunda, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu bilimsel ve teknik yönden ileri düzeyde bilgi birikimine sahip işgücünün yetiştirilmesi ve aynı zamanda ulusal akademik kadroların güçlendirilerek araştırma faaliyetlerine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültemizin bir diğer misyonu ise mevcut anabilim dallarının tümünde gelişen dünya şartlarına uyum sağlayan çalışmalara öncülük ederek, elde edilen araştırma sonuçlarının Üniversite ve özel sektör temsilcilerinin bir araya getirerek yapacağı toplantı, seminer, çalıştay vb. etkinlikler vasıtasıyla endüstriyel işbirliği ile topluma yararlı olabilecek uygulamalara dönüşebilmesini sağlamaktır.

 

Vizyon

  • Ekonomik gelişiminde büyük ivme yakalamış olan ülkemizde, Denizcilik ve Deniz Teknolojileri Endüstrisine dayalı gelişme sürecine yön verebilecek yenilikçi araştırmalar ile Büyük Türkiye hedefine katkı sağlayabilen,
  • Deniz Bilimleri ve Teknolojileri alanında Uluslararası ortak projeler geliştiren,
  • Gelişim sürecinde Büyük Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun Mühendis ve Yüksek Mühendisler ve Bilim adamları yetiştiren,
  • Sektörde görülen sorunların çözümüne yönelik Araştırma – Geliştirme çalışmaları yapan, bu doğrultuda projeler üreten,
  • Denizcilik alanındaki çalışma konularını sürekli yenileyebilen,
  • Ulusal veya Uluslararası Kaynak yaratabilen,
  • Denizcilik sektörünün her birimindeki toplum ile iletişim ve işbirliği kurabilen ve öncü konumunda bir fakültedir.

 

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

9 adet 50 m2 derslik,

• 8 adet 30 m2 derslik,

• 1 adet deniz müzesi,

• 2 adet akvaryum ünitesi,

• 6 adet öğrenci uygulama laboratuvarı,

• Balıkçılık biyolojisi laboratuvarı,

• İşleme teknolojisi laboratuvarı,

• Yetiştiricilik laboratuvarı,

• Yem ve gıda analiz laboratuvarı,

• Planktonoloji laboratuvarı,

• Canlı kaynaklar laboratuvarı,

• Ekotoksikoloji laboratuvarı,

• Plankton stok kültür laboratuvarı,

• Biyokimya laboratuvarı

• 1 adet 25 bilgisayarlı bilgisayar laboratuvarı,

• 2 adet 70 m2 toplantı salonu,

• 4 adet eğitim ve araştırma gemileri (COMU-17, COMU-1, BİLİM-1, POSEDION) bulunmaktadır.,

           Bunların yanı sıra, hem üniversite içi hem de dışından öğrencilerin ziyafet edip farklı deniz canlıları hakkında bilgi sahibi olabilecekleri Piri Reis Deniz Müzesinde 2004 yılından itibaren 200 üzerinde tür 85 m2 alanda sergilenmekte olup, ayrıca 2 adet deniz akvaryumunda canlı yaşamı gösterime sunulmuştur.

           Ayrıca araştırma amaçlı kullanılan ve aktif şekilde çalışan üretim birimlerimiz de bulunmaktadır;

• Offshore-Açık Deniz Ağ Kafes Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme Sahası

• Denizden su alım motopomp destekli çalışan Kapalı Devre deniz Balıkları Yetiştiriciliği Araştırma ve Uygulama Tesisleri,

• Tatlısu balıkları Yetiştiriciliği Araştırma ve Geliştirme Tesisleri,

• Larva üretim Araştırma ve Geliştirme Birimi, Akvaryum Balıkları yetiştiriciliği Araştırma ve Geliştirme Birimi,

• Alg Üretim Serası,

• Su Altı Dalış Merkezi Dalış faaliyetleri için Sualtı Araştırma ve uygulama Merkezi olup burada SCUBA dalış eğitimi, bilimsel dalış eğitimi verilmekle birlikte su altı araştırmaları da yapılmaktadır.

• Ayrıca bu birimlerin bulunduğu Dardanos Yerleşkesinde yüzme havuzu, spor salonu, basketbol sahası, tenis kortları ve restaurant hizmetleri yer almaktadır.

 

Bölümler:

Temel Bilimler

Yetiştiricilik

Avlama ve İşleme Teknolojisi

Deniz Teknoloji Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

 

İletişim:

E-posta :

denbiltek@comu.edu.tr

Telefon :

0 286 218 05 42

Faks :

0 286 218 05 43

Adres :

COMU, Terzioğlu Yerleşkesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Çanakkale

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim